dimecres, d’agost 10

Presentació del llibre "Gramínies" a Olesa de Bonesvalls

La presentació del llibre serà a càrreg de:
Vicky Masana Carbó, publicista, i l’autora
Dissabte 20 d'Agost a les 7 del vespre
http://www.cossetania.com/premsa/content/presentaci%C3%B3-del-llibre-gram%C3%ADnies-olesa-de-bonesvalls


Mes informació sobre el Llibre:
http://www.cossetania.com/mostrar_producte.php?prod=1151

divendres, de juny 10

NOTA INFORMATIVA

Ahir dia 9 de juny de 2011, els regidors i regidores electes del GOOB-FIC, PSC-PM, ERC i PPC, quatre dels sis grups municipals representats en l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls com a resultat de les darreres eleccions municipals del passat 22 de maig, han signat un ACORD per l’elaboració d’un Pla d’Acció Municipal per Olesa de Bonesvalls i la constitució d’un govern fort i plural durant el mandat 2011 – 2015.

Aquest acord permet l’elecció del cap de  la llista més votada, el GOOB-FIC, amb el suport dels regidors i regidores electes del GOOB-FIC, del PSC-PM; d’ERC i del PPC.

Olesa de Bonesvalls, 10 de juny de 2011

GOOB-FIC: PSC-PM; ERC i PPC:

dijous, de maig 26

Nota d'agraïment i de crida a la participació

El GOOB-FIC vol agrair a tots els vilatans i vilatanes d’Olesa de Bonesvalls el suport rebut en aquests comicis. Un suport que ens ha consolidat com a la força més votada. Així mateix volem felicitar a la resta de forces polítiques concurrents, doncs totes elles han aconseguit representació. Una representació que valorem, com a mostra de la diversitat d’opinió del nostre poble i reflecteix les diferents sensibilitats socials.

Tenim per davant una legislatura complicada, que s’inicia en plena crisi econòmica, social, energètica, i de valors, I tan sols podrem aconseguir solucions, si abans trobem en cada un de nosaltres allò que ens uneix com a col•lectiu, amb ànim de potenciar-ho per damunt d’allò en que podríem divergir.

Des de la nostra formació apostem per posar un punt i apart en aquells conflictes i divergències partidistes i personalistes que en el passat ens hagin pogut incomodar i limitar. Tenim un llarg camí per recórrer i hem decidit deixar aquesta motxilla, per tal de fer-lo lliure de càrregues. Ens agradaria, i així els convidem, a que la resta de formacions faci el mateix. Que es desfacin d’aquella motxilla de pedres, i s’uneixin a nosaltres en la construcció de una Olesa millor, plural, diversa, divergent en segons que, però amb un objectiu comú: La construcció de la Olesa de tots.

Hem iniciat converses i contactes amb totes les forces politiques per la constitució d’un equip de govern estable i de legislatura, que reculli, al màxim, totes aquelles sensibilitats que permetin endegar un projecte comú, en clau de futur, adreçat a tots els veïns i veïnes d’Olesa."
Fem una crida a la màxima participació ciutadana en aquest engrescador projecte comú de futur.


GRUP D’OPINIÓ D’OLESA DE BONESVALLS “GOOB-FIC”

26 de maig de 2011

dimarts, de maig 17

PROGRAMA DE GOVERN DEL GOOB-FICANYS 2011 - 2015


Teniu a les vostres mans el programa de govern del GOOB-FIC per la legislatura 2011-2015. Ara més que mai cal un govern fort, que no es deixi portar, ni condicionar, per interessos personals ni partidistes, que entengui quina és la situació actual del municipi, que defensi els interessos dels veïns/veïnes d’Olesa, que conegui la realitat del poble, que tingui clar quin ha de ser el present i futur d’Olesa, que tingui gent preparada, amb il·lusió, i amb les mans netes, doncs OLESA S’HI JUGA MOLT EN AQUESTES PROPERES ELECCIONS.

TASQUES DE GOVERN I PARTICIPACIÓ CIUTADANA


Establir acords de consens per fer possible un govern, amb la participació d’aquelles forces polítiques, amb representació municipal i objectius i programes coincidents.

Establiment del ROF (Reglament d’organització i funcionament de l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls), per definir el funcionament de l’Ajuntament.

Aplicar el “Reglament de Participació Ciutadana”, amb els criteris de la Democràcia Directa, per aconseguir la participació dels veïns i veïnes en la gestió de l’Ajuntament.

Redacció d’un nou reglament de subvencions per les entitats del municipi.

ECONOMIA I TREBALL


Promoure una Zona Industrial destinada a PIMES, ( petites i mitjanes empreses ) per afavorir la creació de treball, i potenciar la contractació de treballadors i treballadores d’Olesa.

Impulsar accions de foment del turisme a Olesa, i desenvolupar motors econòmics que potenciïn el comerç local. Potenciar els Productes Locals, l’Entorn Natural i el Patrimoni Històric per reforçar el teixit econòmic i associatiu.

Rebaixa dels impostos municipals per a la creació i generació de noves activitats econòmiques: enoturisme, cases rurals, nous comerços o establiments.

Servei d’assessorament i acompanyament, als treballadors autònoms, en la recerca d’informació per a la creació de petites empreses

GESTIÓ MUNICIPAL


Ampliació del CEIP PONT DE L’ARCADA, gestionant davant del Departament d’Educació de la Generalitat, totes aquelles accions necessàries per tal de accelerar la construcció de la necessària ampliació de l’escola, segons els projectes que ja han estat presentats i acceptats.

Reclamar la millora dels serveis d’atenció medica del Consultori d’Olesa que inclogui la ampliació dels horaris d’atenció i l’ampliació dels serveis mèdics, amb la inclusió del servei de Pediatria.

Canalitzar davant del Departament d’Educació de la Generalitat, aquelles reclamacions i propostes plantejades pels pares i mares, en tot allò referent a l’educació i formació de primària i/o secundària.

Estudiar i dur a terme, mancomunar, conjuntament amb d’altres municipis o comarques, tots aquells serveis posibles, tal i com es fa, en l’actualitat, amb els serveis de recollida de les escombraries, i el de recollida d’animals, amb la Mancomunitat Garraf – Penedès, i conjuntament amb els Ajuntaments d’Avinyonet i Sant Cugat Sesgarrigues els Serveis de Benestar Social (Dinamització Gent Gran).

Estudi per l’ampliació de les subvencions municipals per al transport i menjador escolar per a tots els escolars que els hi correspongui, d’acord amb els seus ingressos i renda familiar.

Elaborar un Reglament intern de funcionament de totes les instal·lacions del Centre Cívic, per millorar la seva gestió interna, i on prevalgui, en tot moment, l’ús públic, dels col·lectius, associacions, i veïns/veïnes d’Olesa.

Gestionar l’obertura de la “finestreta única” d’atenció al ciutadà/ciutadana que l’apropi, tant a l’Administració Municipal, com a l’Autonòmica o Estatal.

Fomentar la participació de la gent gran en l’actual Casal d’Avis, potenciant que gaudeixin i gestionin el seu propi espai, realitzant activitats del seu interès. Estudiar la possibilitat d’instauració d’un Centre de Dia, i de servei de “càtering” per a la gent gran.

Gestionar davant dels Organismes Oficials, un augment dels efectius policials, Autonòmics o Estatals, a la comarca per aconseguir que els serveis de vigilància permetin garantir la seguretat ciutadana en tot el municipi.

Estudi de la viabilitat d’un programa de mobilitat ciutadana, que fomenti l’aprofitament dels vehicles particulars, incentivant la reducció d’una part de l’impost municipal de circulació.

Gestionar la millora dels serveis de Correus.

Consensuar el nomenament del Síndic de Greuges Municipal.

CULTURA I JOVENTUT


Promoure el funcionament i participació de les associacions i entitats d’Olesa, constituint TAULES i Comissions de Treball (en els àmbits d’educació, esportiu, joventut, foment de la cultura, etc.) per col·laborar i gestionar, amb l’Ajuntament, la optimització dels recursos econòmics, culturals, esportius i socials del municipi.

Compromís de fomentar l’aprenentatge i l’ús del Català i de la seva normalització lingüística.

Promoure la creació d’un Casal pels Joves on realitzar activitats de tot tipus, on es puguin reunir per temes laborals, beques, formació professional, estudis universitaris, culturals, lúdics, viatges, habitatge, etc.

Instal·lació d’una biblioteca, dotada d’una sala d'ordinadors amb accés a Internet, per l’ ús dels veïns i l’organització de tallers d’informàtica, oberts per a tothom.

Adequar i potenciar els actuals espais i pistes esportives a fi que permetin la pràctica de Futbol Sala; Bàsquet; Handbol; Patinatge; Frontenis; Pàdel; etc. .

Municipalitzar i adequar les instal·lacions de l’actual Camp de futbol.

MEDI AMBIENT I TERRITORI

Realitzar les franges de seguretat i protecció d’incendis en els barris del Pla del Pèlag i Ca n’ Olivella, i estudiar la necessitat i realització en la resta de barris d’Olesa.

Gestionar prop de l’Administració, aconseguir recursos i subvencions a fi d’impulsar la utilització d’energies renovables, en les instal·lacions municipals i els habitatges particulars.

Desenvolupament i estudi dels aprofitaments de recursos naturals i usos del sòl, per tal de recuperar activitats tradicionals que permetin una gestió i conservació del medi natural,usos de la biomassa, recuperació de ramats etc...

Constitució d’un Comitè d’Emergències, dotat dels elements humans i tècnics necessaris, per poder actuar d’immediat, i coordinadament amb l’Ajuntament, quan es produeixi qualsevol emergència en el municipi.

Millores en la xarxa d’aigua potable per evitar fuites d’aigua i eliminar el fibrociment. Estudi per la instal·lació d’una planta de tractament d’eliminació de sulfats en les aigües dels barris de Ca n’Olivella i Pla del Pèlag per tal de millorar la qualitat de l’aigua de xarxa. Fomentar l’ús responsable d’aigua, així com promoure la construcció de cisternes per recollir les aigües pluvials.

Ampliació i millora del servei de la recollida selectiva de residus, i implantació de la recollida de la fracció orgànica. Impulsant campanyes de residu mínim.

Millorar les instal·lacions de la Deixalleria Municipal per dotar-la de les infrastructures necessàries que permetin un millor ús per part dels seus usuaris així com fomentar-ne l’ús per part dels veïns i veïnes del municipi d’Olesa.

URBANISME I INFRAESTRUCTURES

ELABORACIÓ i redacció del POUM, Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, Que permeti un creixement d’Olesa, equilibrat, sostenible i respectuós amb el medi ambient i amb coherència i concordança amb les pròpies necessitats i serveis del poble.

Per descomptat no donarem suport el PLA DEL SABINAR.

REVISIÓ del CADASTRE, realitzant una nova revisió del cadastre per tal de resoldre les incidències sorgides en l’última revisió i adequant el valor dels immobles al seu valor real.

Fomentar la construcció d’habitatges de protecció oficial per a joves i gent gran.

Resoldre i trobar una solució possible a l’estat actual del carrer Diputació a fi d’adequar aquest carrer com a via peatonal.

MODIFICACIÓ de l’Ordenança Fiscal nº 6 reguladora de la taxa per llicències urbanístiques, per tal de deixar exemptes de pagament determinades obres de millora del poble, com per exemple pintar façanes, tancaments de solars, etc..

Impulsar la rehabilitació d’habitatges antics, rebaixant taxes i impostos d’obres, per aquells habitatges que passin a tenir un ús de primera vivenda, ja sigui de propietat o lloguer.

Arranjament i manteniment dels espais urbans, i rieres. Ampliació de nous parcs infantils, als diferents barris del municipi, dotant-los de mobiliari i equipaments necessaris pel joc i esbarjo.

Vetllar per el compliment de l’ordenança de Neteja dels terrenys i solars, per tal d’evitar l’estat d’abandonament que presenten algunes parcel·les, amb els riscos que això suposa.

Regular la circulació vial del municipi amb l'elaboració de les Ordenances Municipals de Circulació.

Gestionar la possible ampliació de la freqüència horària del transport públic, en direcció a Avinyonet-Vilafranca del Penedès, i Begues – Gavà (estació Renfe).

Estudi dels costos per l’establiment d’una línia de microbusos, amb recorreguts i parades des de “Les Basioles - Ca n’Olivella i Pla del Pèlag, fins el centre del nucli urbà d’Olesa, fixant periodicitat horària, i promocionant i subvencionant el seu us.


SI VOTES “GOOB-FIC”,

JA SAPS QUI SOM,

JUNTS COMPARTIREM UNA OLESA MILLOR.

PER TOT AIXÒ : VOTA’NS.


 
ENRIC ASES i AMORÓS

JAUME CUSCÓ i MARTÍNEZ

REGINA RUIZ i CESPEDOSA

NADALA SELLARES i TUBAU

MANEL PUJOL i GARCIA

ANDREA MUÑOZ CASTRO

LLUIS-MARIA QUEMADA i GABARRÓ

FRANCESC SAUMELL i OLIVELLA

JOAN VIZCAINO i CARBO

RAMON ROS i MESTRES

MARC SANCHEZ i BADELL

TERESA MIRALLES i NAVARROPROGRAMA DE GOBIERNO DEL GOOB-FIC

PROGRAMA DE GOBIERNO DEL GOOB-FIC

AÑOS 2011 - 2015

Tenéis en vuestras manos el programa de gobierno del GOOB-FIC para la legislatura 2011-2015. Ahora mas que nunca se necesita un gobierno fuerte, que no se deje llevar, ni condicionar, por intereses personales ni partidistas, que entienda cual es la situación actual del municipio, que defienda los intereses de los vecinos /vecinas de Olesa, que conozca la realidad del pueblo, que tenga claro cual ha de ser el presente y el futuro de Olesa, que tenga gente preparada, con ilusión, y con las manos limpias, pues OLESA SE JUEGA MUCHO EN ESTAS PROXIMAS ELECCIONES.

TAREAS DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA


Establecer acuerdos de consenso para hacer posible un gobierno, con la participación de aquellas fuerzas políticas, con representación municipal y objetivos y programas coincidentes.

Establecer el ROF (Reglamento de organización y funcionamiento del Ayuntamiento de Olesa de Bonesvalls), para definir el funcionamiento del Ayuntamiento.

Aplicar el “Reglament de Participació Ciutadana”, con los criterios de Democracia Directa, para conseguir la participación de los vecinos y vecinas en la gestión del Ayuntamiento.

Redacción de un nuevo reglamento de subvenciones para las entidades del municipio.

ECONOMIA Y TRABAJO


Promover una Zona Industrial destinada a PYMES, ( pequeñas y medianas empresas ) para favorecer la creación de empleo, y potenciar la contratación de trabajadores i trabajadoras de Olesa.

Impulsar acciones de fomento del turismo en Olesa, y desarrollar motores económicos que potencien el comercio local. Potenciar los Productos Locales, el Entorno Natural y el Patrimonio Histórico para reforzar el tejido económico y asociativo.

Rebaja de los impuestos municipales para la creación y generación de nuevas actividades económicas: enoturismo, casas rurales, nuevos comercios o establecimientos.

Servició de asesoramiento y acompanyamiento, a los trabajadores autónomos, en la búsqueda de información para la creación de pequeñas empresas.

GESTIÓN MUNICIPAL


Ampliación del CEIP PONT DE L’ARCADA, gestionando ante el Departament d’Educació, todas aquellas acciones necesarias para acelerar la construcción de la necesaria ampliación de la escuela, según los proyectos que ya han estado presentados y aceptados.

Reclamar la mejora de los servicios de atención medica del Consultorio de Olesa que contemple la ampliación de los horarios de atención y la ampliación de los servicios médicos, con la inclusión del servicio de Pediatría.

Canalizar delante del Departament d’Educació de la Generalitat, aquellas reclamaciones y propuestas planteadas por los padres y madres, en todo aquello referente a la educación y formación de primaria y/o secundaria.
Estudiar y llevar a cabo, mancomunar, conjuntamente con otros municipios o comarcas, todos aquellos servicios posibles, tal y como se vienen realizando en la actualidad con los servicios de recogida de las basuras y recogida de animales de compañía, con la Mancomunitat Garraf-Penedès, i conjuntamente con los Ayuntamientos de Avinyonet i Sant Cugat Sesgarrigues los Servicios de Bienestar Social (Dinamización Gente Mayor).

Estudio para ampliar las subvenciones municipales para el transporte y comedor escolar para todos los escolares que les corresponda, de acuerdo con sus ingresos y renta familiar.

Elaborar un Reglamento interno de funcionamiento de todas las instalaciones Centre Cívic, para mejorar su gestión interna, y donde prevalga, en todo momento, el uso público, de los colectivos, asociaciones, y vecinos/vecinas de Olesa.

Gestionar la apertura de la “Ventanilla única” de atención al ciudadano/ciudadana que lo acerca, tanto a la Administración Municipal, como a la Autonómica o Estatal.

Fomentar la participación de la gente mayor en el actual Casal d’Avis, potenciando que disfruten y gestionen su propio espacio, realizando actividades de su interés. Estudiar la posible instauración de un Centro de Día, y de servicio de “catering” para la gente mayor.

Gestionar ante los Organismos Oficiales, un aumento de los efectivos policiales, Autonómicos o Estatales, en la comarca para conseguir que los servicios de vigilancia permitan garantizar la seguridad ciudadana en todo el municipio.

Estudio de la viabilidad de un programa de movilidad ciudadana, que fomente el aprovechamiento de los vehículos particulares, incentivando la reducción de una parte del impuesto municipal de circulación.

Gestionar la mejora de los servicios de Correos.

Consensuar el nombramiento del Síndic de Greuges Municipal.

CULTURA Y JUVENTUTD


Promover el funcionamiento y participación de las asociaciones y entidades de Olesa, constituyendo Mesas y Comisiones de Trabajo (en los ámbitos de educación, deportivo, juventud, fomento de la cultura, etc.) para colaborar y gestionar, con el Ayuntamiento, la optimización de los recursos económicos, culturales, deportivos y sociales del municipio.

Compromiso de fomentar el aprendizaje y uso del Catalán y de su normalización lingüística.

Promover la creación de un Casal para los Jóvenes donde realizar actividades de todo tipo, donde se puedan reunir para temas laborales, becas, formación profesional, estudios universitarios, culturales, lúdicos, viajes, vivienda, etc.

Instalación de una biblioteca, dotada de una sala de ordenadores con acceso a Internet, para el uso de los vecinos y la organización de talleres de informática, abiertos a todos.

Adecuar y potenciar los actuales espacios y pistas deportivas a fin de que permitan la práctica de Fútbol Sala; Baloncesto; Balonmano; Patinaje; Frontenis; Padel; etc. .

Municipalizar y adecuar las instalaciones del actual Campo de fútbol.

MEDIOAMBIENTE Y TERRITORIO


Realizar las franjas de seguridad y protección de incendios en los barrios del Pla del Pèlag y de Ca n’ Olivella, y estudiar la necesidad y realización en el resto de barrios de Olesa.

Gestionar cerca de la Administración, conseguir recursos y subvenciones con el objeto de impulsar la utilización de energías renovables, en las instalaciones municipales y las viviendas particulares.

Desarrollo y estudio de los aprovechamientos de recursos naturales y usos del suelo, para recuperar actividades tradicionales que permitan una gestión y conservación del medio natural, usos de biomasa, recuperación de rebaños etc...

Constitución de un Comité de Emergencias, dotado de los elementos humanos y técnicos necesarios, para poder actuar de inmediato, y coordinadamente con el Ayuntamiento, cuando se produzca cualquier emergencia en el municipio.

Mejoras en la red de agua potable para evitar escapes de agua y eliminar el fibrocemento. Estudio para la instalación de una planta de tratamiento de eliminación de sulfatos en las aguas de los barrios de Ca n’ Olivella y Pla del Pèlag para mejorar la calidad de agua de red. Fomentar el uso responsable de agua, así como promover la construcción de cisternas para recoger las aguas pluviales.

Ampliación y mejora del servicio de la recogida selectiva de residuos, e implantación de la recogida de la fracción orgánica. Impulsando campañas de residuo mínimo.

Mejorar las instalaciones de la “Deixalleria Municipal” para dotarla de las infraestructuras necesarias que permitan un mejor uso por parte de sus usuarios así como fomentar el uso por parte de los vecinos y vecinas del municipio de Olesa.URBANISMO E INFRASTRUCTURASELABORACIÓN y redacción del POUM, Plan de Ordenación Urbanística Municipal, Que permita un crecimiento de Olesa, equilibrado, sostenible y respetuoso con el entorno y en coherencia y concordancia con las propias necesidades y servicios del pueblo.

Por supuesto no apoyaremos el PLAN DEL SABINAR.

REVISAR el CATASTRO, realizar la revisión del catastro para resolver las incidencias surgidas en la última revisión y adecuar el valor de los inmuebles a su valor real.

Fomentar la construcción de viviendas de protección oficial para jóvenes y gente mayor.

Resolver y encontrar una solución posible al estado actual de la calle Diputación con objeto de adecuar esta calle como a vía peatonal.

MODIFICACIÓN de la Ordenanza Fiscal nº 6 reguladora de la tasa por licencias urbanísticas, para dejar exentas de pago determinadas obras de mejora del pueblo, como por ejemplo pintar fachadas, cierre de solares, etc..

Impulsar la rehabilitación de viviendas antiguas, rebajando tasas e impuestos de obras, para esas viviendas que pasen a tener un uso de primera vivienda, ya sea de propiedad o alquiler.

Arreglo y mantenimiento de los espacios urbanos, y rieras. Ampliación de nuevos parques infantiles, en los diferentes barrios del municipio, dotándolos de mobiliario y equipamientos necesarios para el juego y recreo.

Velar por el cumplimiento de la ordenanza de Limpieza de los terrenos y solares, para evitar el estado de abandono que presentan algunas parcelas, con los riesgos que esto supone.

Regular la circulación vial del municipio con la elaboración de las Ordenanzas Municipales de Circulación.

Gestionar la posible ampliación de la frecuencia horaria del transporte público, en dirección a Avinyonet-Vilafranca del Penedès, y Begues – Gavà (estación Renfe).

Estudio de los costes para el establecimiento de una línea de microbuses, con recorridos y paradas desde “Las Basioles – Ca n’Olivella y Pla del Pèlag, hasta el centro del casco urbano de Olesa, fijando periodicidad horaria, y promocionando y subvencionando su uso.

                                                SI VOTAS “GOOB-FIC”,

                                             YA SABES QUIEN SOMOS,

                            JUNTOS COMPARTIREMOS UNA OLESA MEJOR.

                                         POR  TODO ESTO  VOTANOS

                                               ENRIC ASES i AMORÓS

                                            JAUME CUSCÓ i MARTÍNEZ
            
                                            REGINA RUIZ i CESPEDOSA

                                           NADALA SELLARES i TUBAU

                                               MANEL PUJOL i GARCIA

                                             ANDREA MUÑOZ CASTRO

                                    LLUIS-MARIA QUEMADA i GABARRÓ

                                       FRANCESC SAUMELL i OLIVELLA

                                               JOAN VIZCAINO i CARBO

                                                 RAMON ROS i MESTRES

                                                MARC SANCHEZ i BADELL

                                            TERESA MIRALLES i NAVARROdijous, d’abril 21

Butlleti 17 04 2011

LA REALITAT DE LES TAXES I ELS IMPOSTOS

En aquestes línies volem deixar palès quin ha estat el paper de cada força política en referència dels impostos municipals. Mentre que uns hem mantingut la nostra posició tant en el govern com en l’oposició altres “Donde dije digo, digo Diego”. Tan sols cal agafar els rebuts dels diferents anys per comprovar, quins han estat els increments o rebaixes en els impostos i qui els ha promogut, o llegir les actes dels diferents Plens per veure els canvis de criteri en funció de quina és la cadira on s’asseuen.

En data 2 de novembre de 2010 el GOOB-FIC i PSC varen presentar al ple l'aprovació de les taxes i impostos per exercici Pressupostari del 2011. Es proposava la congelació de les Taxes i els impostos i la rebaixa del 0,8 % al 0,7 % el percentatge aplicat en l’impost de l’IBI.

Aquesta proposta va ser votada en contra per majoria ( 2 CIU- 2 UPO i 1 trànsfuga) . Això implicava el manteniment dels impostos de l’any anterior. Per tant, legalment s’havia d’aplicar el 0,80 %, al quedar prorrogats els impostos i taxes de l’any 2010 i amb l’ augment del tipus impositiu dels habitatges implicava un fort increment del IBI.

Finalitzat aquest Ple , l'equip de govern analitzà la situació, comprovant que això afecta negativament a tot el poble d'Olesa ja que es mantenen els impostos del 2010 i això suposa una carrega per les economies familiars.

Amb la voluntat que aquesta situació no afectés negativament al contribuent l’equip de govern estudià diferents opcions i fixà, mitjançant una nova proposta i la convocatòria d’un ple extraordinari per el cap de tres dies amb aquest com a únic punt.

Aquesta segona proposta incloïa una major reducció del Impost del IBI, passant del 0’70% al 0’63%, tota vegada que amb la gestió i negociació, entre d’altres, del nou contracte del servei de neteja es reduïa el dèficit produït per la rebaixa d’ingressos per impostos. Aquesta va ser aprovada per unanimitat per tots els grups.

Per refrescar la memòria a aquells que es volen penjar medalles, volem recordar-los quina va ser la seva actuació, i quines van ser les seves propostes quan tenien la responsabilitat de govern:

Les Taxes i Impostos per l’any 2008 es varen incrementar gràcies al vots de CIU, UPO i PSC, en la intervenció de la Sra. Valentina en el Ple del 6/11/07 comença dient que, “en el tema del IBI que es la ordenanza núm. 1 mantenemos el tipo impositivo porqué estamos en una Ponencia de Revisión Catastral teniendo en cuenta esta nueva valoración permitirá una mayor recaudación del impuesto. ...”, tota una declaració d’intencions.

El GOOB-FIC va votar en contra d’aquesta proposta.Les Taxes i Impostos per l’any 2009 : Ja en el Ple de 4/11/8 el GOOB-FIC plantejava que “ tenint en compte l’actual situació de crisis que, sens cap mena de dubte, afecta a una bona part dels nostres convilatans i convilatanes, manifestem el nostre desacord amb els augments que es proposen, doncs entenem que una proposta justa, adequada als moments presents, seria la congelació de tots els impostos d’aquest Ajuntament. I demanàvem per l’exercici 2009, les mateixes taxes vigents en l’exercici 2008.”

En resposta a la nostra proposta la Sra. Valentina ens respon que, “que más quisiéramos. Todas las figuras impositivas, presentan un aumento del 4% .... “

En el caso del IBI, hemos intentado definir el tipo impositivo, en una correlación con el incremento de la base liquidable del impuesto. Todos conocéis que irá creciendo, por diferencia hasta alcanzar la base imponible de la finca objeto del impuesto y hasta el año 10 de su revisión. En él hemos pasado de un 0,90% a un 0,83% confiando que el ajuste anual de este tipo impositivo, beneficie a los ciudadanos con una menor presión fiscal y le compense el aumento de las tasas.”

Van apujar els impostos gràcies als vots de CIU, UPO i PSC. El GOOB-FIC va votar en contra. GOOB-FIC

Les Taxes i Impostos per l’any 2010: Per primer cop es varen congelar les Taxes i els Impostos Municipals. En el cas concret de l’ IBI es va rebaixar del 0,83 al 0,80 el percentatge aplicat per aquest Ajuntament, si bé l’increment del tipus impositiu va representar un increment en el rebut. Aquest fet fou possible amb els vots a favor del GOOB-FIC i UPO.PEDRERAFinalment el Tribunal Suprem màxim òrgan jurídic ens ha donat la raó. Aquest Tribunal ha dictaminat en contra del recurs contenciós administratiu i el recurs de cassació presentat per l’empresa COPCISA per obtenir els drets d’explotació d’una pedrera al municipi d’Olesa. Finalitza d’aquesta manera un llarg procés iniciat per el “GOOB –FIC” l’any 1995

Recordem que aquesta empresa va presentar l’any 2003 un nou projecte per tal d’obrir una nova pedrera a la serra de l’Ordal. Aquesta proposta rebutjada per una gran majoria dels veïns va provocar que el GOOB –FIC juntament amb la majoria d’entitats i associacions així com veïns a títol individual van presentar un seguit d’al•legacions en contra del projecte de restauració i ens vàrem personar davant d’un contenciós administratiu per tal d’evitar la constitució d’aquesta pedrera. El cost d’aquest contenciós va ser de 3.000 € que van ser sufragats per les entitats i veïns.

En data 4 de desembre del 2003 el GOOB –FIC va promoure la presentació d’una moció de presentació d’al•legacions davant la Generalitat de Catalunya i així definir el posicionament d’aquest Ajuntament amb la pedrera. Aquesta moció encapçalada per GOOB-FIC, PSC-PM i ERC va ser aprovada amb els vots a favor del GOOB-FIC, PSC-PM i ERC i els vots en contra de CIU i PP.

El 5 d’Agost del 2005 novament el GOOB-FIC juntament amb PSC-PM i ERC van presentar un altra moció per tal que l’ajuntament de Bonesvalls es persones en el contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Aquesta moció es va aprovar amb els vots a favor del GOOB-FIC, PSC-PM i ERC i novament els vots en contra de CIU i PP.

El “GOOB-FIC” tot i no tenir el suport de l’Ajuntament, ni cap de les forces polítiques presents en el Consistori, es va personar davant del recurs de cassació del Tribunal Suprem. Cal remarcar que el “GOOB-FIC” ho va fer juntament amb les entitats, associacions en contra d’aquest recurs de cassació.

Des del “GOOB-FIC” volem agrair a totes les entitats, associacions i veïns, la seva aportació i el seu total suport demostrat durant aquest llarg procés en el que finalment s’ha tancat la porta a la possible ubicació d’aquesta pedrera en el nostre municipi.CARRER DIPUTACIÓ

La primera noticia documental que es té del carrer Diputació és del 29 de desembre de 2006, on un informe dels Serveis Tècnics Municipals diu que s’han d’aturar els abocaments de terres, que es venen produint, per manca del projecte corresponent. En aquest moment s’inicia un expedient de disciplina urbanística confirmat per els decrets d’Alcaldia nº 42/07 del 20/02/07 i 119/07 del 15/05/07 signats per aleshores alcalde Sr. Pere Pi. És curiós que el aleshores regidor d’Urbanisme Sr. José Manuel Bernal escrigui en un Web del municipi que “Aprovechando que en Navidad estaba fuera, los técnicos hicieron el informe y obligaron al Alcalde a paralizar la obra. Cuando llegué y ví lo ocurrido, yo personalmente negocié con ADEC, dimos entrada al proyecto” si bé el informe tècnic es del desembre els decrets són de febrer i maig, costa de creure que els tècnics obliguessin a l’Alcalde a fer quelcom quan hi ha diferencia de 5 mesos entre l’informe i l’últim decret. Aquest expedient es va declarar caducat en la junta de Govern de 10/10/2007 a proposta del Regidor d’Urbanisme Sr. Carlos Vico

Paral•lelament en el expedient 3/08 veiem com el 11/01/2007 es presenta un projecte de adequació del carrer Diputació, i el juny de 2008 s’envia un nou projecte a l’ACA. Aquest expedient conclou amb la denegació, per part de l’ACA, d’aquest projecte, fet notificat a l’Ajuntament en l’ofici de 29 de gener de 2010

A tot això el 28 de març de 2008 es va presentar al Ple una Proposta de conveni entre l’Ajuntament i l’empresa BUILDING FACTORY SA , que es va aprovar amb els vots favorables de CIU, UPO i PSC, aquest conveni al no ajustar-se a la realitat i després d’un informe de Secretaria que el declarava il•legal, es presentà a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya perquè en dictamines la seva legalitat o no. L’informe rebut posteriorment declarava nul de ple dret aquest conveni i la seva aprovació en el plenari esmentat.

El GOOB-FIC en el moment de la seva incorporació al Govern d’aquest Ajuntament, vàrem sol•licitar, a l’arquitecte municipal, un informe de l’estat d’aquest carrer Diputació.

La Junta de Govern decideix incoar un expedient de protecció de la legalitat urbanística per tal de resoldre la situació d’aquestes obres. Contra aquest expedient l’empresa “BUILDING FACTORY, S.A.” presentà un Contenciós Administratiu, tràmit en el que en aquest moment, es troba la resolució d’aquest expedient.

Com a fets curiosos, cal que conegueu que el projecte “Proposta d’endegament i millora de la riera tram c/ Diputació i c/ Olesa de Bonesvalls“ té un pressupost d’execució de 6.338.920,82€ si, no anem errats, per un import de més de 6 milions de euros.

No consta que cap òrgan de govern de l’Ajuntament ni la Junta de Govern ni el Ple hagin encarregat la redacció d’aquest projecte. Que per import esta subjecte a la llei de contractes.

Aquest projecte està signat per l’arquitecte Sr. Antonio Aguirizabal i el geòleg. Sr. Luis Fructuoso

Cal remarcar la coincidència de que aquest mateix geòleg informarà en el projecte del Pla de Sabinar.

I per finalitzar ens voldríem plantejar

- Qui es el que ha tret benefici d’aquest abocament de terres al carrer Diputació, sense cap tipus de llicència ???

- Perquè tot i que s’havien d’aturar les obres es varen continuar abocant camions i camions de terra.??? Algú, a part d’aquesta empresa, va abocar terres en benefici personal?

Restem a l’espera de la sentencia del tribunal pertinent, que esperem sigui favorable a l’Ajuntament.SOU DE L’ALCALDEPer tal d’evitar qualsevol rumor mal intencionat i per tal de deixar constància de quina es la retribució que rep l’actual Alcalde en funció de la seva dedicació i responsabilitats, us adjuntem una taula on consten els períodes i retribucions que dels diferents alcaldes de les dues ultimes legislatures. Aquest imports corresponen a una dedicació exclusiva.

ALCALDE PERIODE / PRESSUPOST RETRIBUCIÓ

PERE PI 2003 28.000 € ANUALS BRUTS

PERE PI 2004 28.728 € ANUALS BRUTS

PERE PI 2005 29.647 € ANUALS BRUTS

PERE PI 2006 30.684 € ANUALS BRUTS

PERE PI 2007 31.544 € ANUALS BRUTS

JOAN PARERA 2007 31.544 € ANUALS BRUTS

JOAN PARERA DEL 01/01/08 AL 16/6/08 32.900 € ANUALS BRUTS

PERE PI DEL 17/06/08 AL 31/12/08 32.900 € ANUALS BRUTS

PERE PI DEL 01/01/10 AL 31/07/10 32.900 € ANUALS BRUTS

ENRIC ASES DEL 1/08/09 AL 30/06/10 28.000 € ANUALS BRUTS

ENRIC ASES DEL 1/07/10 A L’ACTUALITAT 26.600 € ANUALS BRUTSPer fer-se a la idea del sou net de l’alcalde, en l’actualitat percep la quantitat de 1.448’36€ al mes.

Cal que conegueu altres propostes plantejades al Plenari municipal per la seva discussió i votació:

En el Ple de 27/07/07, desprès de les eleccions, es va presentar una proposta que va ser retirada de l’ordre del dia que pretenia que el sou del alcalde passes a esser de 37.852,92 € anuals bruts.En el Ple de 09/07/2009, el aleshores alcalde Pere Pi va presentar una proposta que pretenia que la seva retribució durant el període de juliol a desembre ( 6 mesos + 1 paga ) passes a ser de 3500 € mensuals per una dedicació de 10 hores setmanals. No us agradaria tenir aquest salari? Amb bon criteri el Plenari no va aprovar aquesta proposta

I no podem oblidar que el senyor Pere Pi va estar cobrant el salari d’alcalde alhora que percebia la jubilació fins que la Seguretat Social li va reclamar les quantitats percebudes que eren incompatibles amb la percepció, conjunta, de la seva jubilació.Silencis sospitosos o mal intencionats?Ens sorprèn, i molt, que “alguns determinats grups i personatges de forma interessada” hagin callat, i això hagi pogut passar desapercebut per molts veïns/veïnes, com es haver de suspendre l’acte preparat per donar el nom del Sr. Marià Tutusaus al “Camp de Futbol d’Olesa”, a l’haver denegat el Bisbat de Sant Feliu de Llobregat el seu permís per a fer-ho. Aquest acte responia a un acord plenari de l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls.

En el seu moment es va produir un gran rebombori, en contra del GOOB-FIC per la seva posició, degudament raonada, davant de la proposta de CiU, recolzada per l’UPO. No entrarem a valorar cap dels arguments exposats, llavors, per les diferents forces politiques presents en el Consistori, sinó la seva “manifesta passivitat recent”.

L’historia del fets succeïts es la següent : Aquest espai esportiu, propietat del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat i cedit a l’Ajuntament d’Olesa per un període de 30 anys, segons conveni signat el 30 de juliol de 2008, presentava un perillós mal estat de conservació, i una perillosa degradació de bona part de d’aquestes instal•lacions, ja que feia molt de temps que no s’hi havia fet cap obra de manteniment. Aquesta greu situació va ser estudiada per l’equip de govern format, llavors, pel GOOB-FIC i l’UPO, que aprofitant una subvenció de “Plans d’Ocupació pel manteniment d’instal•lacions esportives” va iniciar un projecte per a refer totalment els vestidors i els serveis sanitaris.

Aquest projecte, degut a diferents contratemps sorgits en la seva execució inicial, va patir diferents situacions i complicacions, si bé, amb la ferma voluntat de resoldre aquesta situació, malgrat els canvis produïts en l’equip de govern, varem assumir i continuar. El mal estat i perillositat d’aquestes instal•lacions i de les grades del públic, s’havien de resoldre de forma urgent per evitar possibles accidents i responsabilitats civils, varen fer augmentar els seus costos de reparació, que estan xifrats en : Import a càrrec de l’Ajuntament : 41.011’41€, més. 13.064’73€ cost mà d’obra subvencionada = Total cost = 54.076’14€. Cal tenir en compte que la PROPIETAT (Bisbat) no ha aportat rés en unes reparacions i manteniment necessàries per evitar possibles accidents.

No ha estat gens fàcil completar aquestes obres urgents que tothom veia com imprescindibles, doncs el bloqueig pressupostari, continu i total del “GRUP DELS CINC= CiU-02; UPO-02; TRANSFUGA-01” dut a terme de forma deliberada en contra de l’actual equip de govern ha vingut posant en perill la finalització d’aquestes obres que abans l’UPO tirava endavant i ara bloqueja. Malgrat això, les obres s’han dut a terme i han rebut una bona acollida per part dels directius de l’equip de futbol d’Olesa de Bonesvalls, així com dels assistents habituals.

Això va conduir a que una bona forma donar compliment a l’acord plenari de donar el nom del Sr. Marià Tutusaus al camp de futbol, era completar el bon fi de les obres dutes a terme, amb un acte esportiu dins de les competicions en que l’equip de Futbol d’Olesa participa i la col•locació d’una placa commemorativa on es reflectís, amb la seva presencia, l’acte d’homenatge al Sr. Marià Tutusaus. Així es va acordar i informar als/les components del nostre Consistori, fixant el passat dia 27 de març, com la data per a dur a terme aquest acte.

El dia 5 d’octubre de 2010, segons escrit de l’Ajuntament, registre de sortida nº 1523 es va informar al Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, d’aquets acord plenari, per conèixer si hi existia algun inconvenient per a fer-ho així. Transcorreguts 161 dies sense rebre cap noticia al respecte, ens varem posar en contacte telefònic amb Mn. Xavier Armengol, a fi de conèixer quina decisió havien pres.

Sorpresos i fortament decebuts, tenint en compte, entre d’altres, el seu llarg silenci de 161 dies, Mn. Xavier Armengol ens va dir, resumint molt la conversa mantinguda : Que com sigui que darrerament l’Ajuntament d’Olesa no col•labora amb el Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, com s’havia inicialment previst i era d’esperar no ens podien donar la seva autorització al nomenament sol•licitat. Preguntat perquè aclareixi ens diu quins son els seus arguments : No havíem sol•licitat permís a les obres de reparació fetes (pagades íntegrament per l’Ajuntament, i el Conveni diu que tan sols els hem d’informar), i que referent a unes determinades obres d’urbanització no havíem actuat correctament. Varem manifestar-li a Mn. Armengol que enteníem aquesta negativa seva com “un càstig o revenja” per no haver donat suport a una determinada requalificació que ens havien sol•licitat. Varem expressar la nostra decepció per aquesta arbitraria decisió seva, sol•licitant que ens ho confirmessin per escrit. La seva resposta, confirmant la conversa mantinguda, va entrar a l’Ajuntament amb registre nº 638 data 23 de març de 2011.

D’aquesta negativa varem parlar-ne amb el Sr. Bisbe en la seva visita a l’Ajuntament el dia 26.03.11 qui ens va manifestar que no en tenia constància d’aquesta situació i en va prendre nota per parlar-ne amb Mn. Armengol. Va dir-nos que ja ens ampliaria la informació que obtingués.

Suposem que tots hem entès a que respon aquesta negativa, per més que algú ens vulgui fer veure que no es així. Tothom sap que el Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, juntament amb l’Immobiliària del Masset, son els dos signants de la sol•licitud de la modificació puntual del “Pla del Sabinar”, defensada a la vegada pel “GRUP DELS CINC = CiU-02; UPO-02 i TRANSFUGA-01” ja que ambdós grups estan,interessats en la requalificació esmentada, que, ara per ara, i mentrestant no sumin CINC en el GOVERN, no poden tirar endavant aquest projecte de requalificació.

L’actitud contraria del GOOB-FIC, juntament amb ERC i el PSC d’Olesa, a la modificació puntual del Pla del Sabinar, ha donat motius, més que suficients, en aquest cas a Mn. Xavier Armengol Director del Patrimoni del Bisbat, per a “castigar-nos” per més que ara ho puguin intentar justificar. Així, amb aquestes mateixes paraules ho varem exposar al Sr. Bisbe. No es una paraula contra una altre paraula. Es el contingut d’una conversa i d’un escrit, ni desmentit en el seu escrit ni tampoc desprès de la trobada amb el Sr. Bisbe. En la que a més del tres regidors de l’equip de Govern, també hi era present el Sr. Pere Pi, Regidor de CiU.